Domenalny Urząd Wymiaru Sprawiedliwości w Barczewie

Sygnatura
42/2489/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zapis wieczysty dla młynarza Petera Goeriga w Bartołtach Wielkich, 1782-1784 sygn. 1 spór dotyczący dzierżawy Antona Ehlerta z Barciszewa 1779-1792 sygn. 2

Dzieje twórcy:

W 1751r. przedstawiciel króla pruskiego, Cocceji, przeprowadził reformę ustroju politycznego i sądowego Księstwa Pruskiego. Odebrał starostwom grodowym uprawnienia sądowe i przekazał je nowo utworzonym kolegiom wymiaru sprawiedliwości (Justiz-Collegien). Dla rozwiązania problemów wymiaru sprawiedliwości w domenach królewskich powołano w 1770r. dwadzieścia dziewięć domenalnych urzędów wymiaru sprawiedliwości (Domänen Justizämter), po jednym dla kilku pobliskich domen. Jeden z domenalnych urzędów wymiaru sprawiedliwości utworzono w Barczewie (Wartenburg). W XIXw. domenalne urzędy wymiaru sprawiedliwości były łączone z sądami miejskimi i powiatowymi.

Daty skrajne:

1779-1792

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1779-1792.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänen Justiz-Amt Wartenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak