Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bonisław

Sygnatura
50/140/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4873

Zawartość:

1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 79 do 107); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1827, 1829-1830, 1832-1873, 1875-1884, 1886-1891 (sygn. od 41 do 78, od 108 do 115, od 117 do 120, sygn. 122, od 124 do 125, od 128 do 130, od 132 do 135, od 137 do 138).

Dzieje twórcy:

Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. Słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970] Parafia Bonisław została założona w XIII w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]

Daty skrajne:

1826-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

169

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 138 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 29 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-40; 93-101 (mikrofilmy nr.: 311531-311570; 1295-1303).