Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock

Sygnatura
50/373/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 20); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1812-1825 (sygn. od 21 do 32).

Dzieje twórcy:

Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Daty skrajne:

1808-1825

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1825.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 32 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-9, 11-13 /dawne sygn. 10-12/, 15-20 /dawne sygn. 13-18/ (mikrofilmy nr: 314524-314541)