Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronach powiat łęczycki

Sygnatura
52/100/0
Daty skrajne
1953-1956
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronkach 1953-1956 sygn. 1-7 Protokóły zebrań członków, księga ewidencja dniówek obrachunkowych

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną założenia rozwoju, względnie likwidacji Spółdzielni były następujące ustawy i statuty: dwie ustawy o Spółdzielczości z dnia 29.10.1920, ustawa o Centralnym Związku Spółdzielczym i Centalach z dnia 21.05. 1948 r. oraz Statut Centali Rolniczej Spółdzielni ''Samopomoc Chłopska''. W roku 1949 chłopi zaczynają się zrzeszać w następujących typach spółdzielni: w Zrzeszeniu Uprawy Ziemi, Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej typ II, Rolnicze Zespoły Spółdzielcze typ.III Od roku 1951 powstaje nowy typ Spółdzielni pod nazwą Rolnicze Zrzeszenie, nazwane typem I b. Na terenie powiatu łęczyckiego istniały spółdzielnie typu I. W latach 1949-1952 spółdzielnie produkcyjne były podporządkowane na szczeblu powiatu i województwa Związkom Rolniczej Spóldzielczości ,,Samopomoc Chłopska". W 1952 r. w ramach zwiększenia kierownictwa państwowego spółdzielczością produkcyjną utworzono przy Wydziałach Rolnictwa iLeśnictwa Prezydiów Rad Narodowych oddziały spółdzielczości produkcyjnej, którym następnie podporzadkowano sprawy rachunkowe i organizacyjne spółdzielni, należące poprzednio do PZGS i WZGS. W latach 1956-1957 podjęto decyzję powołania z wyboru ternowych organów spółdzielczości produkcyjnej. Istniejące poprzednio przy powiatowych i wojewódzkich zarządach rolnictwa działy organizacyjno-spółdzielcze przekształcono równocześnie w jedno lub kilkuosobowe inspektoraty do spraw spółdzielczości produkcyjnej. Ponieważ spółdzielnie produkcyjne były małorentowne w latach 1956-1957 nastąpiła generalna likwidacja Spółdzielni.

Daty skrajne:

1953-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7 j.a.