Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych

Sygnatura
4/1/0
Daty skrajne
1720-1822
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Uniwersał Augusta II do szlachty ziemi drohickiej o terminie Sejmu w Warszawie (30 września 1720), Sejmiku Zwyczajnego w Drohiczynie ( 19 sierpnia 1720) i Sejmiku Generalnego w Korczynie ( 16 września 1720), 8.VII.1720r. Warszawa, sygn. 1; Uniwersał Michała Józefa Sapiehy, wojewody podlaskiego, którym wzywa szlachtę podlaską na popis generalny pod Drohiczynem (11 sierpnia 1733), 30.VII.1733r. Siemiatycze, sygn. 2; August III potwierdza prawa i wolności miastteczka Wasilkowa w powiecie grodzieńskim, woj. trockim nadane przez Zygmunta Augusta 8 grudnia 1556r. w Grodnie, 26.V.1750r. Warszawa, sygn. 3; Jan Walenty Węgierski, podkomorzy nadworny J.K.M. dokonuje erekcji cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela we wsi Dzięciołowo Szczyty w woj. podlaskim ziemi bielskiej pow. brańskim, 21.XI.1785r. Dzięciołowo, sygn. 4; Świadectwo ukończenia szkoły w Drohiczynie przez Józefa Wyszomirskiego z pow. Ostrołęka, 29.VI.1821r. Drohiczyn, sygn. 5; Świadectwo ukończenia Gimnazjum w Białymstoku przez Wojciecha Olędzkiego z Królestwa Polskiego, 30.VI.1822r. Białystok, sygn. 6; Kopia testamentu Katarzyny Sobol- mieszczanki Bielska (kopia z akt burmistrzowskich miasta Bielska), 31.10.1777r., sygn. 7

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny utworzony został z archiwaliów przekazanych do zasobu AP w Białymstoku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu (1968r.), Archiwum Państwowe w Łomży (1971r.), Archiwum Państwowe w Olsztynie (1998r.) oraz dokumentów wyłonionych z własnego zasobu.

Daty skrajne:

1720-1822

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1720-1822.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 7