Kamera Wojny i Domen w Białymstoku

Sygnatura
4/2/0
Daty skrajne
1796-1807
Liczba serii
78
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta registratury generalnej [1766] 1796-1807 [1809], sygn. 1-741; Akta registratury wojskowej 1799-1800, sygn. 742; Akta registratury kreisowej (powiatowej) 1796-1807 [1809], sygn. 743-808; Akta registratury leśnej 1798-1806, sygn. 809-824; Akta registratury domenalnej [1788] 1796-1807 [1809], sygn. 825-2110; Akta registratury miejskiej [1523] 1796-1807 [1809], sygn. 2111-3844; Akta registratury varia 1796-1807, sygn. 3845.

Dzieje twórcy:

18 maja 1796r. w Królewcu ukazało się „Obwieszczenie, względem terażnieyszey Administracyi Districtow między Granicą Prus Wschodnich i Zachodnich, Wisłą, Narwią, Bugiem i Niemnem leżących”, podpisane przez ministra Friedricha Leopolda Schrőttera. Powołało do życia Komisję Organizacyjną Kamery Wojny i Domen, która usytuowana została w Białymstoku. Obszar działania Komisji Organizacyjnej Kamery w Białymstoku obejmował cyrkuły: wierzbołowski, pułtuski, białostocki, łomżyński. Organem administracyjnym na tym szczeblu była dyrekcja cyrkułu. Cyrkuły podzielono na dystrykty, które utworzono w: Białymstoku, Bielsku, Dąbrowie, Goniądzu, Sokółce, Tykocinie, Ciechanowcu, Drohiczynie, Ostrowie, Ostrołęce, Wąsoszu, Zambrowie, Wiżnie, Ciechanowie, Makowie, Nasielsku, Płońsku, Przasnyszu, Wyszkowie, Hołynce, Kalwarii, Mariampolu, Serejach, Wiłkowyszkach, Wigrach. Dystrykty podporządkowane były Komisjom Policji. Najniższy szczebel podziału administracyjnego kraju tworzyły gromady. Komisja Organizacyjna Kamery posiadała następujące referaty: komisję do spraw policyjnych, komisję do spraw podatkowych, komisję do spraw administracji domenami, komisję do spraw wyznaniowych, komisję do spraw wojskowych. Szefowie poszczególnych referatów określani jako komisarze podlegali prezydium, które nadzorowało prace Komisji Organizacyjnej Kamery. 3 marca 1797r., na mocy dekretu królewskiego, wprowadzono w Nowych Prusach Wschodnich „Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowemi Nowo- Wschodnich Pruss. Na mocy dokumentu Komisję Organizacyjną Kamery przekształcono w Kamerę Wojny i Domen Departamentu Białostockiego. Obszar kompetencyjny nowo utworzonego urzędu objął siedem zasadniczych kwestii: sprawy Juris Majestatici, sprawy wojskowe, sprawy podatkowe, sprawy administracyjne domen, sprawy policyjne, sprawy prawa administracyjnego, sprawy szkolnictwa i kultów wyznaniowych. Struktura rzeczowo-kadrowa Kamery nie różniła się od tej, według której działała Komisja Organizacyjna Kamery. W urzędzie działały referaty: policji, podatkowy, domenalny, wyznaniowy, wojskowy. Kamerze podporządkowano bezpośrednio urzędy landrackie czyli administrację szczebla dystryktowego. Utworzony departament białostocki objął 10 dystryktów landrackich z siedzibami w Łomży, Goniądzu, Drohiczynie, Surażu, Bielsku, Białymstoku, Dąbrowie, Wigrach, Kalwarii, Mariampolu. Na czele tych urzędów stał landrat. Był on instancją zwierzchnią na szczeblu dystryktu w sprawach wojskowości, policji oraz podatków publicznych kierowanych do kasy dystryktu. Kolejnym szczeblem administracji wykonawczej w Nowych Prusach Wschodnich były magistraty, wójtostwa i dozory szlacheckie. Samodzielną strukturę tworzyły urzędy domenalne i leśne. Organizacja i zakres kompetencyjny białostockiego urzędu kameralnego przetrwały do końca istnienia zaboru pruskiego. Likwidacja prowincji zakończyła działalność Kamery Wojny i Domen Departamentu Białostockiego.

Daty skrajne:

1796-1807

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1796-1807.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kriegs und Domänen Kammer zu Bialystok

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3845

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3845

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

72.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

71.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3845

Inwentarz książkowy z 1917r., Inwentarz książkowy ze wstępem z WAP w Olsztynie, Inwentarz kartkowy sporządzony w AGAD-zie