Augustowska Gubernialna Deputacja Szlachecka

Sygnatura
4/4/0
Daty skrajne
1837-1861[1866]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi szlachty osobistej 1837- 1865, sygn. 1-26; Księgi szlachty dziedzicznej „przed ogłoszeniem prawa” 1837- 1866, sygn. 27-30; Księgi szlachty dziedzicznej „po ogłoszeniu prawa” 1837- 1850, sygn. 31; Księgi genealogiczne 1837- 1865, sygn. 32.

Dzieje twórcy:

Gubernialne Deputacje Szlacheckie powołane zostały w celu kontroli przynależności stanowej ludności pochodzenia szlacheckiego. Ich władzą zwierzchnią była Heroldia Królestwa Polskiego. W skład gubernialnych Deputacji Szlacheckich wchodzili nominowani członkowie ze stanu szlacheckiego, od 1849r. na czele placówek stali marszałkowie szlachty. Zadaniem Deputacji było prowadzenie ksiąg szlacheckich dla różnego rodzaju wylegitymowanej szlachty, „przed ogłoszeniem prawa”, „po ogłoszeniu prawa”, „szlachta osobista”. W 1861r. zlikwidowano Deputacje Szlacheckie, księgi szlacheckie prowadzone były odtąd przez rady gubernialne.

Daty skrajne:

1837-1861[1866]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1837-1861, 1866-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 32