Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego

Sygnatura
4/5/0
Daty skrajne
1867-1918
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat I 1867- 1918, sygn. 1-698; Referat II 1868- 1917, sygn. 699- 1610; Referat III- Straż Ziemska 1867- 1917, sygn. 1611- 1845; Referat IV- Mobilizacyjny 1893- 1917, sygn. 1846- 1922; Urzędnik do Szczególnych Poruczeń 1913, sygn. 1923; Księgi 1874- 1917, sygn. 1924- 1964

Dzieje twórcy:

Na mocy ukazu z grudnia 1866r. podporządkowano zarząd guberni Gubernatorowi oraz Rządowi Gubernialnemu. Kancelaria Gubernatora był to urząd powołany do załatwiania spraw znajdujących się w jego wyłącznej kompetencji. Rozpatrywano tam sprawy powierzone gubernatorowi do osobistego rozpatrzenia bez współudziału Rządu Gubernialnego, a także sprawy oddane do osobistego rozporządzenia w Rządzie Gubernialnym. Kancelaria w momencie powstania składała się z: naczelnika, jego pomocnika, urzędnika do szczególnych poruczeń i pewnej ilości kancelistów. W momencie podporządkowania gubernatorowi straży ziemskiej-Kancelaria Gubernatora, do której należały sprawy dyscyplinarne i inspekcyjne straży powiększyła się. Z biegiem czasu zwiększono liczbę etatów w Kancelarii. W jej strukturze organizacyjnej wyodrębniono cztery referaty. Kancelaria Gubernatora wraz z Rządem Gubernialnym skupiały faktycznie całokształt władzy w guberni. W 1915r. Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego ewakuowana została do Riazania gdzie istniała do 1918r.

Daty skrajne:

1867-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kancelarîja Lomžinskogo Gubernatora

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1962

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1962

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1962