Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Fabrycznych i Górniczych

Sygnatura
4/7/0
Daty skrajne
1897-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń i postanowień (jako załączniki do akt występują spisy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych) 1897-1914, sygn. 1-7 Akta spraw ( m.in. kary za wykroczenia przeciwko ustawodawstwu fabrycznemu) 1904-1914, sygn. 8-12

Dzieje twórcy:

Urzędy nadzoru fabrycznego utworzono na podstawie ustawy z 1882r. Te na terenie guberni łomżyńskiej powstały jednak dopiero w 1897r. zorganizowano wówczas Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Fabrycznych. W skład instytucji wchodzili: prezes- gubernator, zastępca- wicegubernator, a także członkowie: prokurator Sądu Okręgowego w Łomży, naczelnik Gubernialnego Zarządu Żandarmerii, Starszy Inspektor Fabryczny oraz gubernialny inspektor lekarski i gubernialny inżynier- architekt, których miejsca w późniejszym okresie zajęli przedstawiciele miejscowych właścicieli zakładów przemysłowych. Urząd posiadał, więc charakter prawie wyłącznie administracyjno- policyjny. Brakowało w nim przedstawicieli robotników, jako drugiej strony obok reprezentowanych fabrykantów. Gubernialne Urzędy do Spraw Fabrycznych i Górniczych miały charakter kolegialny i postanowienia podejmowały większością głosów, podporządkowane były Głównemu Urzędowi istniejącemu przy Ministerstwie Finansów. Przedmiotem posiedzeń łomżyńskiego urzędu były sprawy: interpretowania otrzymywanych z Ministerstwa okólników, zatwierdzanie sprawozdań i protokołów karnych Starszego Inspektora oraz rozpatrywanie jego referatów dotyczących realizacji przepisów ustawodawstwa fabrycznego, rozstrzyganie próśb i skarg na decyzje Urzędu, wydawanie pozwoleń zakładom na pracę w godzinach nadliczbowych. Odwołania od decyzji urzędu mogły być wysyłane do Głównego Urzędu. W 1915r. łomżyńskie urzędy nadzoru fabrycznego ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r.

Daty skrajne:

1897-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskoe Gubernskoe po Fabričnym i Gorno-Zavodskim Dělam Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12