Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Ubezpieczenia Robotników

Sygnatura
4/8/0
Daty skrajne
1913-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Skład osobowy Urzędu 1913, sygn. 1 Kasy Chorych w gub. Łomżyńskiej 1913-1914, sygn. 2-3, 8 Postanowienia Urzędu 1913-1915, sygn. 6 Korespondencja i okólniki 1913-1915, sygn. 4-5, 7

Dzieje twórcy:

Urzędy nadzoru fabrycznego w guberni łomżyńskiej zorganizowano w 1897r. W 1913r. powstał Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Ubezpieczenia Robotników. Łomżyńskie urzędy obejmowały terenem swego działania gubernię łomżyńską powiększoną o powiat węgrowski. W skład urzędu wchodzili: prezes- gubernator, zastępca prezesa- wicegubernator oraz członkowie: zarządzający Łomżyńską Izbą Skarbową, prokurator Sądu Okręgowego, Starszy Inspektor Fabryczny, gubernialny inspektor lekarski, inżynier gubernialny, oraz trzech reprezentujących właścicieli zakładów i trzech- delegatów robotników z zarządów Kas Chorych. Podstawowym zadaniem instytucji był nadzór nad organizacją Kas Chorych oraz w dalszej kolejności wprowadzanie obowiązkowego ubezpieczenia robotników od wypadków przy pracy lub śmierci. Faktycznie jednak placówka zajmowała się wyłącznie sprawami Kas Chorych. Urząd miał charakter kolegialny, postanowienia podejmował większością głosów. W 1915r. urzędy z terenu guberni łomżyńskie ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich faktyczna likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r.

Daty skrajne:

1913-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskoe Gubernskoe po Dělam Strachovanîja Rabočich Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 8