Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomżyńskiej

Sygnatura
4/9/0
Daty skrajne
[1896] 1899-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy: organizacji kas chorych, wypadków przy pracy, rejestracji kotłów parowych, oględzin nowozałożonych zakładów [1896] 1899-1917, sygn. 1-163

Dzieje twórcy:

W 1897r. utworzono urzędy nadzoru fabrycznego w guberni łomżyńskiej. Powstał wówczas urząd Starszego Inspektora Fabrycznego gub. Łomżyńskiej. Podlegał on bezpośrednio Okręgowemu Inspektorowi w Warszawie. Po 1903r. zaś można mówić o faktycznym podporządkowaniu Inspektorów miejscowej administracji ogólnej. W zakresie kompetencji Starszego Inspektora Fabrycznego było: wykonawstwo postanowień gubernialnych urzędów nadzoru, kontrola przestrzegania przepisów,, Ustawy Przemysłowej’’, regulowanie wzajemnych stosunków między fabrykantami a robotnikami i rozjemstwo w wypadku konfliktów między nimi, wydawanie wniosków, w oparciu o protokoły karne, z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawodawstwa fabrycznego. Inspektorzy musieli ponadto zajmować się rejestracją i nadzorem technicznym kotłów parowych oraz różnego rodzaju statystyką przemysłową, kontrolować przestrzeganie ustawy o wynagrodzeniu robotników poszkodowanych podczas wypadków przy pracy i prowadzić rejestrację zakładów podległych ustawie. Skargi na działalność Starszego Inspektora musiały być kierowane do Urzędów Gubernialnych. W 1915r. urzędy z terenu gub. łomżyńskiej ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich faktyczna likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r.

Daty skrajne:

[1896] 1899-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1896-1896, 1899-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staršîj Fabričnyj Inspektor Lomžinskoj Gubernî

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

163

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

163

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 163