Komitet Gubernialny Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową

Sygnatura
4/10/0
Daty skrajne
1908-1917
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi posiedzeń Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1912-1913, sygn. 1-3. Sprawozdanie z działalności Komitetów Powiatowych 1913-1914, sygn. 4-5. Sprawy finansowe Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1911-1916, sygn. 6-18. Sprawy różne 1908-1917, sygn. 19-22. Dzienniki pism przychodzących i wychodzących 1908-1914, sygn. 23-24.

Dzieje twórcy:

Komitety powstały na mocy ustawy Rady Państwa z dnia 20. IV. 1898 r. Ich powołanie miało na celu zapobieganie szerzącemu się wśród społeczeństwa alkoholizmowi. Komitety organizowały imprezy kulturalno-oświatowe, pogadanki na temat szkodliwości alkoholu, rozprzestrzeniały ulotki o tej tematyce. Komitetowi Gubernialnemu podlegały Komitety Powiatowe, znajdujące się na terenie Guberni Łomżyńskiej. Nadzór nad łomżyńskim komitetem sprawował Zarząd Główny. W skład komitetu wchodzili: gubernator jako przewodniczący oraz tzw. członkowie stali, których było dwunastu, a także dowolna liczba członków zwyczajnych. Łomżyński komitet działał do 1917r

Daty skrajne:

1908-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskîj Gubernskîj Komitet Propečitel'stva po Narodnoj Trezvosti

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 24