Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
4/11/0
Daty skrajne
[1865]1876-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1896- 1918, sygn. 1-639; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 640- 792; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 813- 814; Księgi kancelaryjne 1874- 1917, sygn. 792- 812;

Dzieje twórcy:

Urzędy do spraw powinności wojskowych powstały na mocy ustawy z 1874r. Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Powinności Wojskowych został powołany w 1876r. Obejmował swym zasięgiem obszar guberni łomżyńskiej w jej ówczesnych granicach administracyjnych.. Każda gubernia stanowiła oddzielny okręg posiadający zarząd gubernialny. Podlegał on Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do urzędów gubernialnych należał podział całego obszaru na rejony poborowe, rozstrzyganie skarg i odwołań z niższego szczebla, ogólny nadzór nad przebiegiem poboru. Współpracowały one z Wydziałami Wojskowo-Policyjnymi Rządów Gubernialnych. Ich działalność oparta była o ustawę o powinności wojskowej, która obowiązywała do 23.VI.1912r.

Daty skrajne:

[1865]1876-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1865, 1876-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

809

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

809

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 809