Komitet Gubernialny Łomżyński do Spraw Drobnego Kredytu

Sygnatura
4/14/0
Daty skrajne
1897-1916
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Generalia 1904-1916, sygn. 1-5. Okólniki, zarządzenia, korespondencja, informacje o niezałatwionych i odrzuconych prośbach, o utworzeniu towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. Specjalia 1897-1914, sygn. 6-68. Materiał jednorodny dotyczący powstania i działalności poszczególnych towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. -Powiat kolneński 1901-1914, sygn. 6-8. -Powiat łomżyński 1906-1914, sygn. 9-16. -Powiat makowski 1906-1914, sygn. 17-24. -Powiat mazowiecki 1899-1914, sygn. 25-37. -Powiat ostrołęcki 1897-1914, sygn. 38-48. -Powiat ostrowski 1897-1914, sygn. 49-59. -Powiat szczuczyński 1899-1914, sygn. 60-68.

Dzieje twórcy:

Łomżyński Komitet Gubernialny do Spraw Drobnego Kredytu działał na mocy ustawy z 7 czerwca 1904r. W jego skład wchodzili: przewodniczący w osobie gubernatora, wicegubernator, zarządzający łomżyńskim Oddziałem Banku Państwowego, miejscowy przedstawiciel Resortu Rolnictwa i Urządzeń Rolnych stały członek łomżyńskiego Urzędu Gubernialnego do Spraw Włościańskich, jeden z radców Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, maksymalnie dwóch miejscowych działaczy społecznych. Komitet Gubernialny był kolegialnym organem nadzorczym, w którym były rozpatrywane sprawy udzielania kredytów oraz zapadały decyzje zatwierdzające utworzenie towarzystw oszczędnościowych regionalnych, których celem było udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów pieniężnych. Działalność Łomżyńskiego Komitetu Gubernialnego do Spraw Drobnego Kredytu przerwała w 1915r. I wojna światowa. Ewakuowany został do Riazania. W 1918r. prawdopodobnie uległ likwidacji.

Daty skrajne:

1897-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskij Gubernskîj Komitet po Dělam Mělkogo Kredita

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak