Izba Skarbowa Łomżyńska

Sygnatura
4/16/0
Daty skrajne
[1868] 1869-1918
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kancelaria /1868/ 1869-1918, 124 j.a. Sprawy organizacyjno-finansowe urzędu i akta personalne pracowników Izby oraz podległych kas powiatowych. Wydział I Dyspozycyjny. 1896, 1 j.a. Referat I do Spraw Zaległości 1883-1917, 97 j.a. Akta referatu dotyczą egzekwowania zaległości skarbowych. Referat II 1896-1918, 82 j.a. Zwrot poszczególnym osobom lub instytucjom nadwyżek nieprawnie wpłaconych do skarbu. Referat III 1875-1917, 100 j.a. Wypłaty emerytur i zapomóg, cofanie i przywracanie emerytur. Wydział II Podatkowy. Referat I 1872-1916, 23 j.a. Akta dotyczą wymiaru podatkowego i opłat skarbowych. Referat II do Spraw Spadkowych. 1879-1916, 21 j.a. Egzekwowanie opłat spadkowych. Referat III 1894-1917, 7 j.a. Akta dotyczące spraw kredytowych. Referat IV Rozkładający 1899-1915, 102 j.a. Nakładanie kar za nieprzestrzeganie ustawy o państwowym podatku przemysłowym oraz dane o wysokości podatku przemysłowego. Wydział III Obrachunkowy. Referat I Buchalteryjny 1870-1918, 25 j.a. Finanse guberni i środki na działalność Izby Skarbowej. Referat II 1913-1917, 7 j.a. Akta Referatu II i III dotyczą spraw kredytowych i emerytalnych. Referat III do Spraw Emerytury 1870-1917, 50 j.a. PLANY Powiat Ostrów 1891-1895, 6 j.a. Plany dotyczące w większości wsi szlacheckich lub mieszanych chłopsko-szlacheckich. Powiat Szczuczyn 1886-1891, 19 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie 1878-1892, 77 j.a. Część planów posiada zaznaczone użytki gruntowe i powierzchnie poszczególnych gospodarstw. Część zespołu zawierająca dokumentację aktową posiada układ strukturalno-chronologiczny, natomiast plany usystematyzowane są terytorialno-alfabetycznie według powiatów, a następnie według nazw miejscowości.

Dzieje twórcy:

Izby Skarbowe powołano do życia na podstawie ukazu z dnia 26 marca / 7 kwietnia 1869. Do kompetencji Izb Skarbowych należał obowiązek wymiaru i poboru podatków państwowych i opłat, nadzór nad wpływami do Skarbu i wydatkami, zarządzanie kasami skarbowymi, odraczanie i umarzanie spłaty podatków i różnych zaległości, nadzór nad spłatą kredytów skarbowych zabezpieczonych na nieruchomościach, zarząd dobrami i lasami państwowymi do 1887r. Izby wchodziły w skład resortu Ministerstwa Finansów. Sprawowały zarząd skarbowy we właściwych guberniach. Decyzje izb skarbowych były przedstawiane do zatwierdzenia gubernatorowi lub ministrowi finansów. Skargi na postanowienia izb były wysłane do Ministerstwa Finansów. Izby skarbowe składały się z wydziału kas, wydziału podatków i opłat. Oddzielną komórką organizacyjną była kancelaria. W 1914r. urząd został ewakuowany do Kaługi. W 1918r.nastapiła likwidacja Łomżyńskiej Izby Skarbowej.

Daty skrajne:

[1868] 1869-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1868, 1869-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskaja Kazěnnaja Palata

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

741

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

741

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak