Zarząd Akcyzowy Guberni Łomżyńskiej, Płockiej i Suwalskiej

Sygnatura
4/18/0
Daty skrajne
1873-1918
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta zespołu posiadają układ rzeczowy: Sprawozdawczość. Sprawy różne 1898-1915, sygn. 1-4. Budowa, remont i modernizacja magazynów 1896-1912, sygn. 5-14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. - Łomża 1896-1910, sygn. 15-29. Protokoły Komisji powołanej do spraw budowy magazynów wódczanych. - Mława 1896-1898, sygn. 30-32. - Płock 1896-1904, sygn. 33-42. - Pułtusk 1896-1897, sygn. 43. - Suwałki 1907-1915, sygn. 44-48. Zakłady gorzelniane i tabaczne. 1894-1915, sygn. 49-56. Głównie informacje na temat uposażenia technicznego gorzelni i technologii. Nielegalny handel alkoholem 1896-1914, sygn. 57-61. Sprawy personalne 1901-1914, sygn. 62-69. - Pracownicy nadzoru akcyzowego i biurowi. 1873-1918, sygn. 70-135. - Sprzedawcy w sklepach państwowego monopolu spirytusowego 1897-1918, sygn. 136-159. - Strażnicy akcyzowi 1876-1918, sygn. 160-267. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3643/2017 2 j.a-0,03 mb.

Dzieje twórcy:

Urzędy akcyzowe zostały utworzone na mocy ustawy z 1866r. Na terenie północno-wschodniego Królestwa utworzono Zarząd Akcyzowy Guberni Łomżyńskiej, Płockiej i Suwalskiej z siedzibą w Łomży, a obszar podległy Zarządowi podzielono na 8 okręgów z siedzibami w Łomży, Pułtusku, Płocku, Lipnie, Mławie, Suwałkach, Mariampolu i Władysławowie. Z początkiem 1914r. gubernia suwalska została przyłączona do Kowieńskiego Zarządu Akcyzowego, gubernia łomżyńska i płocka podlegały Zarządowi Warszawskiemu. W latach 1903-1915 istniało 5 okręgów: I-Łomża, II-Mława, III-Płock, IV-Suwałki, V-Wiłkowyszki. Na czele Zarządu Akcyzowego stał zarządzający podlegający Ministrowi Finansów. Do jego obowiązków należał nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy akcyzowej w razie ich naruszenia częściowo sam wymierzał kary pieniężne. W skład Zarządu wchodzili też rewizorzy i kancelaria. Rewizor pełnił obowiązki zarządzającego w wypadku jego nieobecności, a także sprawował nadzór nad produkcją i sprzedażą artykułów podlegających akcyzie i kontrolował działalność urzędników Zarządu. Straż graniczna podlegała Zarządowi Akcyzowemu. W 1915r.urząd ewakuowano do Czernichowa gdzie funkcjonował do 1918r

Daty skrajne:

1873-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Upravlenîe Akciznymi Sborami Lomžinskoj, Plockoj i Suvalkskoj Gubernîj

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

269

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

267

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak