Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej

Sygnatura
4/19/0
Daty skrajne
1881-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
618

Zawartość:

Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6. Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie

Dzieje twórcy:

W 1866r. została wydana nowa ustawa o żandarmerii Królestwa Polskiego. Na terenie 10 guberni utworzono zarządy gubernialne, w powiatach utworzono zarządy powiatowe żandarmerii. Na terenie guberni łomżyńskiej, obok zarządu gubernialnego żandarmerii, utworzono 4 zarządy powiatowe: łomżyński i wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński, ostrołęcki i ostrowski. W 1895r. przeprowadzono całkowitą reorganizację Okręgu. W guberni łomżyńskiej zamiast czterech powstały dwa zarządy powiatowe żandarmerii: łomżyński, wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński oraz ostrołęcki, ostrowski i makowski. Zarząd zajmował się ochroną i bezpieczeństwem porządku publicznego, zwalczaniem działalności antypaństwowej i prowadzeniem śledztw. W 1913r. powiększono jeden z powiatów guberni łomżyńskiej o powiat węgrowski. Działalność zarządu została wstrzymana przez I wojnę światową. Ewakuowano go w głąb Rosji

Daty skrajne:

1881-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskoe Gubernskoe Žandarmskoe Upravlenîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Mikrofilmy c.3576-c.3587