Rząd Gubernialny Suwalski

Sygnatura
4/25/0
Daty skrajne
1875-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Administracyjny, 1875-1917, sygn. 1-18; Wydział Wojskowo- Policyjny, 1896-1917, sygn. 19-23; Wydział Weterynaryjny, 1903-1917, sygn. 24-32; Księgi kancelaryjne 1913-1917, sygn. 33-37.

Dzieje twórcy:

Zgodnie z ukazem carskim z 19/31 XII 1866r. administrowanie każdej z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego powierzono gubernatorom i kolegialnym rządom gubernialnym. Równolegle ze zmianami w strukturze organizacyjnej władz nastąpiła zmiana w dziedzinie podziału administracyjnego. Gubernia augustowska podzielona została na łomżyńska i suwalską. Gubernator był najwyższym przedstawicielem władzy państwowej. Powierzone kompetencje gubernator realizował poprzez rząd gubernialny i kancelarię. Rząd gubernialny podlegał Senatowi Rządzącemu i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. W skład rządu wchodzili: gubernator, wicegubernator, radcy wydziałów (Administracyjnego, Wojskowo- Politycznego, Skarbowego, Prawnego), asesorowie Wydziału Dóbr Rządowych i Wydziału Ubezpieczeń, gubernialny inspektor lekarski kierujący Wydziałem Lekarskim. W posiedzeniach uczestniczyli również: inżynier lub budowniczy gubernialny, naczelnik Dyrekcji Naukowej. Wykonawcami decyzji rządu i realizatorami działań administracyjnych były wydziały: Kancelaria Prezydialna, Wydział Administracyjny, Wydział Wojskowo- Policyjny, Wydział Skarbowy, Wydział Dóbr Rządowych, Wydział Prawny, Wydział Lekarski, Wydział Ubezpieczeń. Rząd gubernialny zajmował się sprawami administracyjno-gospodarczymi. Do jego kompetencji należało załatwianie spraw związanych z gospodarką miejską, służbą zdrowia, ubezpieczeniem, budownictwem i drogami, zarządem skarbowym, zarządem dóbr państwowych, zaopatrzeniem wojska i policji. Zajmował się też zagadnieniami związanymi z duchowieństwem i problematyką wyznaniową.

Daty skrajne:

1875-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Suvalkskoe Gubernskoe Pravlenîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 37