Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej

Sygnatura
4/26/0
Daty skrajne
[1843-1869] 1870-1917
Liczba serii
36
Liczba skanów
38632

Zawartość:

Zarządzenia władz nadrzędnych 1871-1914, sygn. 1-5. W roku 1973 doinwentaryzowano dopływy do zespołu. Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni. 1888-1913, sygn. 6-8. Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych na terenie guberni 1884-1914, sygn. 9-10, 165. Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej. 1907-1915, sygn. 11-15, 166-170. Polityka personalna, akta osobowe. 1873-1917, 16-30, 171-174. Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych. 1890-1917, sygn. 31-39, 175-177. Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych – finansowe i rzeczowe 1890-1916, sygn. 40-48, 178-180. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Augustowa 1868-1913, sygn. 49-54. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Kalwarii 1893-1913, sygn. 55-56. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 1880-1915, sygn. 57-58, 181-184. Placówki szpitalne na terenie Sejn 1894-1914, sygn. 59-60, 185. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 1868-1915, sygn. 61-116, 186-225. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławowa i powiatu władysławskiego. 1895-1914, sygn. 117-120. Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 1897-1915, sygn. 121-132. Protokoły rewizji kasowych 1911-1914, sygn. 133-134. Dokumentacja finansowa 1887-1917, sygn. 135-161, 226-237. Varia 1879-1917, sygn. 162-164, 238-246.

Dzieje twórcy:

Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej powstała w 1870r. z chwilą likwidacji Rady Głównej Opiekuńczej – centralnego organu opieki społecznej Ks. Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz rad poszczególnych zakładów. Rada podporządkowana była MSW. W jej skład wchodzili: gubernator, pełniący funkcję prezesa, wicegubernator, zarządzający izbą skarbową, naczelnik dyrekcji naukowej, zarządzający izbą kontrolną, członkowie od 4-6 wybrani spośród obywateli, kuratorzy szpitali mieszczących się na terenie siedziby gub. Do kompetencji rady gub. należało sprawowanie kontroli nad realizacją ustawodawstwa rosyjskiego w zakresie administracji zakładów opieki społecznej. Gubernialna Rada Opieki Społecznej została w 1915r. ewakuowana w głąb Rosji, siedzibą jej stał się Riazań.

Daty skrajne:

[1843-1869] 1870-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1869, 1870-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Suvalkskîj Gubernskîj Sovět Obščestvennogo Prizrenîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

246

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

246

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 246

mikrofilmy: c.5290-c.5535