Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej

Sygnatura
4/28/0
Daty skrajne
[1866-1873] 1899-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta spraw /1866-1873/ 1899-1904, 3 j.a. Akta dotyczące przejmowania przez skarb majątku parafii rzymsko- katolickiej Brańszczyk oraz sprawozdanie opisowe z urządzania lasów w leśnictwie Szlanów w powiecie mariampolskim. Akta personelu 1908-1919, 11 j.a. Plan leśnej działki majoratu Smrock w pow. makowskim 1893, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Suwałkach rozpoczął działalność z dniem.1.01.1885r. obejmował gubernie łomżyńską i suwalską. Był on jednym z trzech tego typu zarządów dóbr na terenie b. Królestwa Polskiego. Zarządy były urzędami państwowej administracji gospodarczej i podlegały Ministerstwu Dóbr Państwowych. Do kompetencji zarządów należało m.in: przejmowanie na rzecz skarbu majątków nieruchomych i kapitałów na nich zabezpieczonych, nadzór nad wpływaniem dochodów do skarbu, wydzierżawianie majątków państwowych, wytyczanie granic i odseparowywanie majątków państwowych od innych, zarządzanie lasami państwowymi za pośrednictwem leśnictw i nadzór nad gospodarką leśną. Zarząd składał się z wydziałów leśnego i gospodarczego. Naczelnik Wydziału Leśnego był zarazem pomocnikiem zarządzającego. W skład Wydziału Leśnego wchodziło osiem referatów: leśny, ochrony lasów, eksploatacji lasów, techniczny, sądowy, egzekucyjny, administracyjny i ogólny. Wydział Gospodarczy zawierał dwa oznaczone cyframi rzymskimi. Pierwszy (I) do którego kompetencji należało regulowanie hipotek oraz rozwiązywanie spraw dotyczących dzierżaw dóbr rządowych. Drugi (II) zajmował się przejmowaniem dóbr na rzecz skarbu oraz ich dzierżawą i sprzedażą. W 1915r. urząd został ewakuowany w głąb Rosji, a w 1918r. uległ likwidacji.

Daty skrajne:

[1866-1873] 1899-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1873, 1899-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Upravlenîe Zemledelîja i Gosudarstvennych Imuščestv Suvalkskoj i Lomžinskoj Gubernîj

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak