Urząd Powiatowy Białostocko-Sokólski do Spraw Czynszowych

Sygnatura
4/31/0
Daty skrajne
1887-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zrządzenia władz zwierzchnich, księga postanowień Urzędu z lat 1893-1914, materiały dotyczące spraw czynszowych w majątkach Niezbudka Michałowo i Supraśl w powiecie białostockim, sprawa wykupu gruntów czynszowych w Ostrówku w powiecie sokólskim, dane o dzierżawcach nieruchomości miejskich w Białymstoku 1887-1914, sygn. 1-6.

Dzieje twórcy:

Urząd powołany został w 1887r. celem realizacji ustawy z 1886r. o urządzeniu rolnym chłopów czynszowych. Na terenie guberni grodzieńskiej powołano pięć powiatowych urzędów do spraw czynszowych w tym białostocko – sokólski z siedzibą w Białymstoku, nadzorowanych przez Urząd Włościański Guberni Grodzieńskiej. Na czele urzędów powiatowych do spraw czynszowych stał przewodniczący zjazdu pośredników polubownych w jego skład wchodzili też: jeden z pośredników polubownych w instytucji białostocko – sokólskiej wyznaczono pośrednika polubownego 1 rejonu powiatu białostockiego, przedstawiciel miejscowego sądownictwa oraz lokalnego ziemiaństwa. Urząd uległ likwidacji faktycznej likwidacji w czasie I wojny światowej, formalnie został rozwiązany w 1918r.

Daty skrajne:

1887-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostoksko-Sokol'skoe Uězdnoe po Činševym Dělam Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak