Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Grodzieńskiej

Sygnatura
4/32/0
Daty skrajne
[1840-1851] 1901-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół posiada układ rzeczowy: Priora 1840-1851, 1 j.a., sygn. 1. Akta dotyczące lustracji dóbr państwowych Klejniki w pow. bielskim. Akta spraw wytworzone są przez następujące urzędy leśne: Brześć, Miedna, Małoryte, Ruda w pow. Brześć, Bereza, Dereczyn, Diatłów Kosów, Rożan, Słonim, Szczary w pow. Słonim, Jałówka, Wołkowysk w pow. Wołkowysk, Prużana w tymże powiecie oraz Nowy Ostrów w pow. Sokółka, Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich. Korespondencja prowadzona przez leśnictwa. 1910-1915, 18 j.a., sygn. 2-19. Sprawy personalne. Uposażenie i zakresy czynności 1904-1915, 21 j.a., sygn. 20-40. Sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1912-1915, 7 j.a., sygn. 41-47. Gospodarka leśna 1902-1915, 24 j.a., sygn. 48-71. Sprzedaż i zamiana działek leśnych 1907-1915, 5 j.a., sygn. 72-76. Dzierżawa lasu 1902-1915, 10 j.a., sygn. 77-86. Sprzedaż drzewa 1902-1915, 9 j.a., sygn. 87-95. Bezpłatne wydawanie drzewa 1908-1915, 6 j.a., sygn. 96-101. Nadzór nad lasami prywatnymi 1912-1914, 3 j.a., sygn. 102-104. Nielegalne wyręby i pasienie bydła. Sprawa serwitutów lasach państwowych 1911-1915, 26 j.a., sygn. 105-130. Budowa i remont budynków na terenie leśnictw1901-1915, 5 j.a., sygn. 131-135. Finanse leśnictw 1911-1915, 17 j.a., 136-152. Sprawy różne dotyczące leśnictw Ruda i Szczary 1912-1914, 4 j.a., sygn. 153-156. Plany wsi i gruntów 1850 –1911, 10 j.a., sygn. 157-166.

Dzieje twórcy:

Zarządy na terenie Cesarstwa utworzono na podstawie ustawy z 22.XII.1866r. Zadaniem tych urzędów było zarządzanie ziemskimi majątkami i lasami państwowymi. Zarządy należały do resortu Ministerstwa Dóbr Państwowych. Współdziałały z gubernialnymi urzędami administracji ogólnej zwłaszcza z gubernatorem i podlegały wszelkim przepisom w zakresie trybu funkcjonowania urzędów gubernialnych. Na czele urzędu stał zarządzający, mianowany i zwalniany przez ministra dóbr państwowych, w jego skład wchodzili też leśni rewizorzy, urzędnicy do specjalnych poruczeń, geometrzy i inni urzędnicy. Zarząd składał się z Wydziału Gospodarczego i Leśnego. W 1915r. urząd ewakuowany został w głąb Rosji, a w 1918r. uległ likwidacji.

Daty skrajne:

[1840-1851] 1901-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1840-1851, 1901-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Upravlenîe Zemledelîja i Gosudarstvennych Imuščestv Grodnenskoj Gubernîi

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

166

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

156

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 10
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 156