Komisja Lustracyjna Grodzieńska-plany

Sygnatura
4/33/0
Daty skrajne
[1844-1866] 1867-1871 [1873-1905]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały kartograficzne z terenu powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego i wołkowyskiego [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905], sygn. 1-334. (dane dotyczące państwowego stanu posiadania gruntów, z zaznaczonymi granicami wsi oraz ogólną powierzchnią gruntów). Korekta ewidencji nab. 3421/2012 5 j.a -0,00 mb.

Dzieje twórcy:

Komisja Lustracyjna Grodzieńska utworzona została na mocy ukazu z 16/28 maja 1867r. o uwłaszczeniu chłopów w dobrach państwowych w dziewięciu zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego. Komisja zorganizowana została w oparciu o ukaz z 20 października/ 1 listopada 1867r. o zasadach sporządzania i zatwierdzania aktów lustracyjnych. Dokumenty te- sporządzone do każdej wsi – zawierały podstawowe informacje o uwłaszczeniach, powierzchni nadziałów gruntowych i wysokości opłat wykupu. Komisja lustracyjna zajmowała się również nadzielaniem wysłużonych żołnierzy i innych bezrolnych gruntami państwowych folwarków oraz pochodzącymi ze skonfiskowanych prywatnych i kościelnych majątków. Na czele Komisji stał przedstawiciel gubernatora, a w jej skład wchodziły osoby reprezentujące Urząd Gubernialny do spraw włościańskich w Grodnie oraz Izbę Dóbr Państwowych Guberni Grodzieńskiej.

Daty skrajne:

[1844-1866] 1867-1871 [1873-1905]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1844-1866, 1867-1871, 1873-1905.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Grodnenskaja Lustriacionnaja Komissîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

339

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

334

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 334
spis roboczy Tak 5

skorowidz geograficzny