Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana

Sygnatura
4/34/0
Daty skrajne
1833-1843
Liczba serii
0
Liczba skanów
35373

Zawartość:

Księgi protokołów, 1833-1843, sygn. 1-21; Akta spraw, 1833-1843, sygn. 22-106.

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny utworzony został w 1963r. z akt przekazanych stronie polskiej - w ramach umowy rewindykacyjnej - przez ZSRR. Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana zajmowała się sprawami budowlanymi na terenie obwodu białostockiego; m.in. budową mostów, urządzeń miejskich, karczem, domów urzędowych i prywatnych oraz pracami remontowymi Pałacu Branickich, który adaptowany był na potrzeby Instytutu Panien Szlacheckich.

Daty skrajne:

1833-1843

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1843.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Oblastnaja Stroitel'naja Komissîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 106

mikrofilmy nr. C1-C106