Komisja Aprowizacji Ludowej Obwodu Białostockiego

Sygnatura
4/35/0
Daty skrajne
1834-1841
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Układ akt chronologiczno-numerowy. Są tu: dwie księgi protokołów Komisji z lat 1833 i 1838, akta dotyczące budowy magazynów włościańskich w dobrach ziemskich, Kościelnych i wsiach szlachty zagrodowej, informacje o zapasach zboża w magazynach, o stanie zasiewów, kapitałach aprowizacyjnych w poszczególnych powiatach obwodu, zaludnieniu itp. 1834-1841, 19 j.a., sygn.1-19.

Dzieje twórcy:

Komisja Aprowizacji Ludowej Obwodu Białostockiego funkcjonowała w okresie istnienia obwodu białostockiego. Jej zadaniem było wydawanie zezwoleń na budowę magazynów włościańskich, nadzór nad ich działalnością, zbieranie danych o urodzajach. Na czele Komisji stał zarządzający obwodem, ponadto w posiedzeniach udział brali tez: zastępca zarządzającego obwodem, obwodowy marszałek szlachty, przewodniczący izby skarbowej, prokurator obwodu, a także stały członek Komisji. Do instytucji nadsyłane były meldunki o funkcjonowaniu magazynów włościańskich, stanie zasiewów i urodzajów przez powiatowych marszałków szlachty, naczelników ziemskich, sąd ziemski i policję grodzką. Na szczeblu centralnym władzą było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Gospodarczy, na szczeblu obwodu natomiast zarządzający obwodem i Rząd Obwodowy Białostocki Wydział Gospodarczy Referat Aprowizacyjny

Daty skrajne:

1834-1841

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1834-1841.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Oblastnaja Komissîja Narodnogo Prodovol'stvîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak