Kreślarnia Obwodu Białostockiego

Sygnatura
4/37/0
Daty skrajne
1836-1839
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zachowany fragmentarycznie; zawiera wyłącznie rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 20 (nw.) wsi skarbowych w ekonomii klenickiej, leśnictwa bielskiego; 1836-1839, sygn. 1-20 Borysówka, Chrabostówka, Cimochy, Gorodzisko, Kapitańszczyzna, Kotówka, Koweła, Krzywiec, Kuraszewo, Kutowa, Lady, Łosinka, Ochrymy, Osówka, Porosłe, Rybaki, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo, Waśki.

Dzieje twórcy:

Kreślarnia Obwodu Białostockiego powołana została w momencie organizacji nowej, samodzielnej jednostki administracyjnej Cesarstwa Rosyjskiego – 1807r. Nadzór nad nią sprawował Rząd Obwodowy Białostocki. Kreślarnia obejmowała swym zasięgiem teren obwodu białostockiego tj. powiaty: białostocki, bielski, drohiczyński i sokólski. Funkcjonowała do 1843r., kiedy to ukazem carskim zlikwidowana została odrębność prawna Obwodu jako jednostki administracyjnej, a ziemie wchodzące w jego skład wcielono do guberni grodzieńskiej. Kreślarnia związana była i współdziałała merytorycznie z mierniczymi Obwodu Białostockiego. Zachowane materiały archiwalne świadczą, że na podstawie sporządzanych map gruntów w kreślarni wykonywano rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, które w formie opisowo-tabelarycznej zawierały dane (ogrody, ziemie orne, łąki kośne, pastwiska) dotyczące mierzonych terenów rolnych wsi powiatu bielskiego.

Daty skrajne:

1836-1839

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1839.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Oblastnaja Čertežnaja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 20