Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
4/42/0
Daty skrajne
[1865-1873] 1903-1914
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Priora 1865-1873, sygn. 1-8. Spisy rekrutów poszerzone o informacje o wyglądzie stanie rodzinnym, wyznaniu wytworzone przez Urząd Powiatowy Białostocki Rekrucki. Księgi protokołów 1911-1912, sygn. 9-10. Akta spraw 1903-1914, sygn. 11-208. Gross akt stanowią poszyty dotyczące poszczególnych poborowych. -Miasto Białystok. -Miasto Jasionówka. -Miasto Knyszyn. -Miasto Trzcianne. -Miasto Suraż. -Gmina Choroszcz. -Gmina Dojlidy. -Gmina Goniądz. -Gmina Gródek. -Gmina Jaświły. -Gmina Juchnowiec. -Gmina Krypno. -Gmina Obrubniki. -Gmina Przytulanka. -Gmina Zabłudów. -Gmina Zawyki. Księgi kancelaryjne 1903-1914, sygn. 209-214. Pomoce archiwalne.

Dzieje twórcy:

Urzędy Powiatowe do Spraw Powinności Wojskowej zostały powołane w 1874r. na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Podlegały bezpośrednio Urzędowi Gubernialnemu do Spraw Powinności Wojskowej, a centralnie- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Były kontynuatorami Urzędów Powiatowych Rekruckich. Zajmowały się załatwianiem spraw związanych z poborem do wojska rosyjskiego, a ponadto do kompetencji Urzędów należało rozpatrywanie skarg i zażaleń rodzin osób powołanych do wojska, podań z prośbą o odroczenie, karania za uchylanie się od służby wojskowej.

Daty skrajne:

[1865-1873] 1903-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1873, 1903-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskoe Uězdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

214

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

214

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak