Zarządy Gminne z terenu powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej

Sygnatura
4/45/0
Daty skrajne
1879-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokolski / XIX/XX/1910-1914, sygn. 1-6; Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokolski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Nowej Woli powiat sokólski 1879-1897, sygn.1-2; Zarząd Gminny w Ostrej Górze powiat sokólski / XIX/XX/1911-1913, sygn. 1-2; Zarząd Gminny w Ostrowie powiat sokólski /XIX/XX /, 1902-1913, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Romanówce powiat sokólski 1899, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Trofimówce powiat sokólski 1910-1914, sygn. 1-4; Zarząd Gminny w Zubrzycy powiat sokólski 1897-1915, sygn. 1-11.

Dzieje twórcy:

Gmina była związkiem kilku lub kilkunastu gromad jej dzieje związane są z reformą uwłaszczeniową. Pierwszoplanową rolę w gminie odgrywały zarządy gminy. Wpływały one na treść uchwał zgromadzeń gminnych, zajmowały się realizacją zadań poruczonych. Nadzór nad działalnością jednostki i jej organów sprawowali pośrednicy mirowi, zjazd pośredników i gubernialne urzędy włościańskie. Na terenie powiatu sokólskiego funkcjonowały gminy: Bagny, Czarna Wieś, Grzebienie, Kamienna, Kamionka, Kruglany, Makowlany, Nowa Wola, Ostra Góra, Ostrów, Trofimówka, Zubrzyca. W 1903r. na mocy ustawy powiaty podzielono na rewiry ustanawiając na ich czele naczelników ziemskich, którzy posiadali prawo zatwierdzania uchwał zgromadzeń gminnych, ingerencji w sprawy osobowe, nadzoru nad bankami. Powiat sokólski podzielony został na 4 rewiry. Nadzór nad naczelnikami ziemskimi i zjazdem powiatowym powierzono komisjom gubernialnym. W 1912r. powrócono do starych form nadzoru nad gminami, naczelników ziemskich zastąpili pośrednicy mirowi.

Daty skrajne:

1879-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 37