Inspektor Fabryczny 2 Rejonu Guberni Grodzieńskiej w Białymstoku

Sygnatura
4/66/0
Daty skrajne
1908-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zgłoszenia nieszczęśliwych wypadków w zakładach przemysłowych miasta Białegostoku, materiały o naruszaniu obowiązujących ustaw fabrycznych w zakładach miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego, sprawy kar finansowych wymierzanych zakładom z terenu miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego /m.in. dane o liczbie zatrudnionych 1908-1915, sygn. 1-3. W załączeniu książeczki obrachunkowe

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z 1894r. o przekształceniu inspekcji fabrycznej i czynności mechaników gubernialnych. W guberniach bardziej uprzemysłowione tereny podzielono na rejony, które przydzielono poszczególnym inspektorom. W guberni grodzieńskiej powołano gubernialną inspekcję fabryczną oraz trzy rejony. II rejon, z siedzibą w Białymstoku, obejmował miasto Białystok i powiat słonimski. Do zadań inspekcji należało: wykonawstwo postanowień gubernialnych urzędów nadzoru, kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przemysłowych, regulowania stosunków między robotnikami i fabrykantami, wydawanie wniosków, w oparciu o protokoły karne, o kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania ustawodawstwa fabrycznego. Inspektorzy mieli obowiązek rejestracji i nadzoru technicznego nad kotłami parowymi i prowadzenie statystyki przemysłowej, a od 1903r. także ewidencję i rejestrację zakładów podległych ustawie z tego roku o wynagradzaniu robotników poszkodowanych podczas wypadków przy pracy. W wyniku działań wojennych urzędy ewakuowano w głąb Rosji, gdzie w 1918r. uległy likwidacji.

Daty skrajne:

1908-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Fabričnyj Inspektor 2-go Učastka Grodnenskoj Gubernîi goroda Bělostok

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak