Prezydent Policji w Białymstoku

Sygnatura
4/69/0
Daty skrajne
1941-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ankiety osób ubiegających się o Volkslistę 1941-1944, sygn. 1-32.

Dzieje twórcy:

Prezydent policji w Białymstoku (S.A. Brigadeführer Dorsch) podlegał w zakresie sowich kompetencji Erichowi Kochowi, nadprezydentowi Prus Wschodnich. Natomiast okręg białostocki, jako odrębna jednostka administracyjna, niezależna od Prus, podporządkowany był bezpośrednio Hitlerowi

Daty skrajne:

1941-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1941-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Der Polizeipräsident Bialystok

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak