Wojewódzka Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia przy Wojewodzie Białostockim

Sygnatura
4/73/0
Daty skrajne
1948-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Powołanie i skład Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1948, sygn. 1, Protokóły posiedzeń WKUZ, lata 1948 – 1949, sygn. 2-3, Plany rozwoju sieci zaopatrzenia ludności, lata 1948 – 1950, sygn. 4-6, Meldunki, protokóły posiedzeń i sprawozdania Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1949, sygn. 7-19.

Dzieje twórcy:

Wojewódzka Komisja Zaopatrzenia powołana została na podstawie Zarządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji z dn. 30 września 1948 r. Komisja miała być czynnikiem regulującym całokształt życia gospodarczego, czuwającym nad przebiegiem należytego zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku reglamentowane i wolnorynkowe oraz kontrolującym aparat dystrybucyjny. W skład Komisji weszli: Wojewoda jako przewodniczący, jego zastępcy oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Cennikowej, WRN, Komisji Specjalnej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej, OKZZ i in. Należy przypuszczać, iż owa Komisja uległa likwidacji w ramach realizacji ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Komisja działała przy UW, jej sprawy kancelaryjne prowadził Wydział Przemysłu i Handlu, wyodrębniając ją jednak sygnaturami ze swego zasobu, akta jej więc potraktowano jako odrębny zespół.

Daty skrajne:

1948-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak