Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku

Sygnatura
4/80/0
Daty skrajne
1944-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Planowanie prac, rok 1951, sygn. 1, Sprawozdania z działalności – miesięczne, lata 1949 – 1950, sygn. 2, Kontrole, lata 1949 – 1951, sygn. 3-4, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1951, sygn. 5-6.

Dzieje twórcy:

Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku rozpoczął swą działalność w drugiej połowie 1944 r. Właściwość terytorialna – miasto Białystok oraz powiaty: białostocki i sokólski. Jego status prawny regulowało Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania Ochrony Skarbowej. Na czele Rejonowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej stał Inspektor Ochrony Skarbowej podległy Okręgowemu Inspektorowi. Do zakresu czynności Rejonowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Białymstoku należało zapobieganie przestępstwom, prowadzenie wywiadu i dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe. Ochrona Skarbowa została zlikwidowana na podstawie uchwały Prezydium Rządu z dn. 24 marca 1951 r., a likwidacja urzędów na terenie woj. białostockiego trwała od 7 kwietnia do 2 maja 1951 r.

Daty skrajne:

1944-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak