Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/86/0
Daty skrajne
[1944] 1945-1950 [1952]
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole znajdują się akta następujących komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału PUR: I. Działu Ogólnego – 56 j.a. w tym: 1. Referatu Ogólnego – 37 j.a. 2. Kancelarii – 1 j.a. 3. Referatu Gospodarczego – 9 j.a. 4. Referatu Personalnego – 9 j.a. II. Działu Finansowo-Budżetowego – 20 j.a. III. Działu Prawnego – 35 j.a. IV Działu Statystyki i Ewidencji – 51 j.a. V. Działu Osadnictwa – 51 j.a. w tym Referatu Pracy – 9 j.a. VI. Działu Etapowego – 7 j.a. VII. Działu Transportowego – 27 j.a. VIII. Działu Zdrowia – 7 j.a. IX. Biura likwidacyjnego – 26 j.a. X Orzeczenia odszkodowawcze - 3776 j.a. XI Repertoria i skorowidze wydanych orzeczeń - 7 j.a. XII Akta osobowe - 750 j.a; korekta ewidencji / nab. 3316/2010r.,1945-1950; 8 j.a.-0,10 mb.

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) został powołany do życia dekretem PKWN z dnia 7 października 1944 r. Do zakresu działania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego należała między innymi organizacja repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego oraz planowe rozmieszczanie repatriantów i organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich. Wojewódzki Oddział PUR w Białymstoku powstał 26 stycznia 1945 r. Przed powstaniem Oddziału istniał na terenie województwa Wojewódzki Inspektorat Osadnictwa, któremu podlegały rejonowe inspektoraty osadnictwa w Białymstoku, Sokółce i Waliłach. Urząd ten do 26 stycznia 1945 r. podlegał bezpośrednio Centralnemu Zarządowi PUR w Lublinie. W 1945 r. Wojewódzki Oddział PUR obejmował swoją właściwością terytorialną obszar województwa białostockiego oraz wschodniej części byłych Prus Wschodnich. W kolejnych latach obszar działalności ograniczył się wyłącznie do granic województwa białostockiego. W 1948 r. zakres czynności PUR ulega zmniejszeniu z powodu przekazania niektórych spraw innym urzędom, a szczególnie spraw osadniczo-repatriacyjnych Resortowi Rolnictwa i Reform Rolnych. Od 1948 r. maleją również rozmiary akcji repatriacyjnej i osiedleńczej. Następuje stopniowa redukcja personelu PUR i likwidacja szeregu jego placówek terenowych. Z dniem 1 października 1950 r. Wojewódzki Oddział PUR w Białymstoku znalazł się w stadium likwidacji.

Daty skrajne:

[1944] 1945-1950 [1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1944, 1945-1950, 1952-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4830

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4822

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4822
spis roboczy Tak 8