Zarząd Miejski w Białymstoku

Sygnatura
4/88/0
Daty skrajne
[1926-1943] 1944-1950 [1951-1974]
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Organizacyjny (Prezydialny) 1944-1950, 71 j.a. (1a, 1b) Wydział Odszkodowań Wojennych 1944-1946, 66 j.a. Wydział Przemysłu i Handlu 1946-1948, 4 j.a. Miejska Komisja Notowań Cen 1947-1949, 3 j.a. Miejska Komisja Kontroli Cen 1947-1950, 3 j.a. Wydział Finansowo Podatkowy 1946-1948, 6 j.a. Wydział Oświaty i Kultury 1944-1949, 14 j.a. Wydział Zdrowia 1944-1949, 28 j.a. Wydział Techniczny 1947-1950, 1 j.a. Dopływy wyłonione z akt Prezydium MRN w Białymstoku Wydział Finansowo Podatkowy 1949-1950, 6 j.a. Wydział Organizacyjny 1945, 1949-1950, 4 j.a. Księgi inwentarzowe Dział A 1944-1949, 2 j.a. Areoklub Białostocki w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku 1948-1950, 1 j.a. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Białymstoku 1945-1948, 1 j.a. Związek Esperantystów w Polsce Oddział w Białymstoku 1947-1948, 1 j.a. Księga uchwał za lata 1947-1950, 1 j.a. Dopływ z dnia 01-07-2004r., 30 j.a.- 1,17 mb. / Dopływ z dnia 29-04-2008r., 1643 j.a.- 6,55 mb / Dopływ z dnia 2009-05-13; 184 j.a.-0,70 mb Dopływ z dnia 2010-01-11; 466 j.a.-1,60 mb. / Dopływ z dnia 2010-04-06; 323 j.a.-1,21 mb.

Dzieje twórcy:

Zarząd Miejski w Białymstoku powołany został w 1944 r. w myśl Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz Dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. W miastach wydzielonych, do jakich należał Białystok, Zarząd Miejski składał się z prezydenta i wiceprezydenta wybieranych przez Miejską Radę Narodową, która ustalała również ilość członków zarządu. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich. Własny Statut Organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego w Białymstoku opracowany został w 1949 r. i uchwalony 28 lutego 1949 r. Przewidział on podział na 10 wydziałów i trzy samodzielne jednostki organizacyjne. Były to Wydziały: Planowania i Kontroli, Organizacyjny, Finansów, Administracyjny, Przemysłu i Handlu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty Kultury i Sztuki, Techniczny, Majątku i Przedsiębiorstw. Samodzielne jednostki to: Samodzielny Oddział Wojskowy, Biuro Pomiarów, USC. Statutu nie zdążono w pełni wprowadzić ze względu na likwidację Zarządu Miejskiego w wyniku ustawy z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej.

Daty skrajne:

[1926-1943] 1944-1950 [1951-1974]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1943, 1944-1950, 1951-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2860

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

244

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 244
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2616