Wydział Powiatowy w Białymstoku

Sygnatura
4/90/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – posiedzenia PRN, Wydziału Powiatowego, przedsiębiorstwa, lata 1945 – 1947, sygn. 1-5, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 6-13, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – przepisy, zarządzenia, rok 1945, sygn. 14, Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych – protokóły posiedzeń GRN i ZM, lata 1945 – 1947, sygn. 15-23, Inspekcja Zarządów Gminnych – plany, sprawozdania, lustracje miast i gmin, lata 1945 – 1950, sygn. 24-27, Zestawienia budżetowe – gmin i miast, lata 1946 – 1947, sygn. 28-30, Budżety gmin – budżety zarządów gminnych i miejskich, lata 1944 – 1947, sygn. 31-56, Sprawozdania rachunkowe gmin (i miast), lata 1945 – 1947, sygn. 57-60, Finanse samorządowe – wymiar podatku gruntowego, zestawienia należności, lata 1946 – 1947, sygn. 1946 – 1947, Statystyka ilości i jakości gruntów – poszczególnych gromad, lata 1946 – 1947, sygn. 66.

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną powoływania wydziałów powiatowych był dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W myśl tego dekretu Wydział Powiatowy był organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej. Składał się z 6 członków powoływanych na plenarnych posiedzeniach PRN spośród jej członków lub spoza jej składu, ale spośród mieszkańców danego powiatu. Do jego zadań należało m.in.: wykonywanie kontroli nad działalnością organów wykonawczych samorządu niższego stopnia, sprawowanie władzy porządkowej nad burmistrzami, wójtami, sołtysami oraz członkami zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych, decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji PRN lub jej prezydium. Wydział Powiatowy wykonywał swoje czynności za pośrednictwem swojego biura. W skład Biura Wydziału Powiatowego wchodziły 3 referaty: ogólno-administracyjny samorządu powiatowego, budżetowo-rachunkowy, inspekcyjny i samorządu gminnego. Zarządzenie Wojewody Białostockiego z dn. 28 kwietnia 1947 r. zlikwidowało z dn. 1 czerwca 1947 r. samodzielne biura wydziałów powiatowych. W wyniku tego w starostwach powiatowych powstały Działy Samorządu, które przejęły funkcje biur wydziałów powiatowych. Kierownictwo Działem Samorządu nadal spoczywało w rękach Wydziału Powiatowego. Działalność Wydziału Powiatowego kontrolowana była przez PRN oraz Urząd Wojewódzki. Wydziały powiatowe uległy likwidacji z dn. 1 czerwca 1950 r. w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak