Powiatowa Rada Narodowa w Białymstoku

Sygnatura
4/91/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium PRN, lata 1945 – 1950, sygn. 7-12, Protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Protokóły posiedzeń MRN i GRN, Zarządów, lata 1944 – 1950, sygn. 17-41, Sprawozdania z działalności PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 42-44, Sprawozdania z działalności MRN i GRN, lata 1945 – 1950, sygn. 45-49, Sprawozdania statystyczne składu personalnego, rok 1947, sygn. 50, Wykazy członków MRN i GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 51-53, Protokóły zebrań przewodniczących MRN i GRN, lata 1946 – 1948, sygn. 54, Komisja Oświatowa – protokóły posiedzeń, walka z analfabetyzmem, lata 1946 – 1950, sygn. 55-58, Komisja Zdrowia, Rolna, Podatku Gruntowego, Drogowa, Kontroli Społecznej – protokóły posiedzeń, regulaminy, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 59-67, Kontrola PRN, rok 1949, sygn. 68, Lustracje MRN i GRN – sprawozdania inspektora, protokóły lustracji, lata 1945 – 1950, sygn. 69-74, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego, lata 1944 – 1949, sygn. 75-81, Sprawozdania Starosty z działalności i in., lata 1945 – 1950, sygn. 82-87, Sprawy elektryfikacji wsi, lata 1947 – 1949, sygn. 88, Sprawy robót wodno-melioracyjnych, rok 1949, sygn. 89, Sprawy realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego, lata 1949 – 1950, sygn. 90, Sprawy odbudowy wsi, lata 1947 – 1948, sygn. 91, Protokóły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, lata 1948 – 1950, sygn. 92.

Dzieje twórcy:

Ustawa KRN z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych określiła istotę i zakres czynności rad narodowych. Zakres czynności rad narodowych został sprowadzony do: funkcji ustawodawczych samorządu terytorialnego oraz funkcji kontrolnych organów adm. państwowej. Ostateczny tekst powyższej ustawy został sformułowany w „Obwieszczeniu Prezydenta KRN” z 14 stycznia 1946 r. Organami PRN było Prezydium, komisje oraz Wydział Powiatowy. PRN w Białymstoku ukonstytuowała się 27 sierpnia 1944 r. Przewodniczącym jej został Jan Kuśmierek z Białegostoku, zastępcą – Jakub Antoniuk z Dobrzyniewa Dużego, sekretarzem – Aleksander Jaźwiński z Chraboł. Zakres czynności PRN obejmował teren pow. białostockiego w ówczesnych jego granicach administracyjnych. Prezydium zostało wyłonione na posiedzeniu PRN w dn. 18 października 1944 r. Wybór członków Wydziału Powiatowego PRN nastąpił w dn. 9 stycznia 1945 r. Za datę powstania Biura Prezydialnego można uznać 1 lipca, 15 lipca lub 1 sierpnia 1945 r., gdyż na podstawie posiadanej dokumentacji nie da się określić dokładnej daty. Biuro Prezydialne PRN istniało do końca maja 1950 r., kiedy to w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r powstały jednolite organy władzy ludowej. Funkcję Biura Prezydialnego przejął Referat Ogólny Prezydium PRN. Z chwilą reorganizacji PRN w 1950 r. komisje kontynuowały swoją działalność w niezmienionej formie.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

92

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak