Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Podatku Gruntowego w Sokółce

Sygnatura
4/130/0
Daty skrajne
[1946] 1947-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy i sprawozdania, kontrola biura PPRG – plany realizacji poboru podatku gruntowego, sprawozdania z realizacji planu finansowego, lata 1949 – 1950, sygn. 1-7, Sprawy osobowe, lata 1948 – 1949, sygn. 8-10, Dochodowość i statystyka gospodarstw – ustalanie przeciętnej dochodowości, statystyka dot. ilości gospodarstw, zwolnień od podatku, wykazy gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 11-14, Majątki państwowe i kościelne – opodatkowanie, lata 1949 – 1950, sygn. 15-16, Zestawienia z poboru podatku gruntowego – zestawienia cyfrowe wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów, korespondencja, lata 1947 – 1950, sygn. 17-26, Wpływy na fundusz oszczędnościowy – biuletyny informacyjne, zestawienia wpłat, lata 1948 – 1950, sygn. 27-29, Protokóły kontroli w Zarządach Gminnych – kontrola wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 30-34.

Dzieje twórcy:

Urzędy powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego powstały w wyniku realizacji ustawy z dn. 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. Powiatowi pełnomocnicy podlegali wojewódzkim pełnomocnikom, ponadto nadzór nad ich działalnością sprawowali starostowie powiatowi. Pełnomocnicy odpowiadali za właściwy wymiar i terminowy pobór podatku gruntowego na podległym sobie terenie. Współdziałali z urzędami skarbowymi i posiadali prawo kontroli wszelkich materiałów dot. wymiaru i poboru podatku gruntowego. Mieli również prawo powoływania poborców społecznych spośród członków rad narodowych oraz organizacji społecznych, działających w środowisku wiejskim. Urzędy powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego uległy likwidacji równocześnie z utworzeniem jednolitych organów władzy ludowej w 1950 r. Ich kompetencje przejęły wydziały finansowe prezydiów PRN.

Daty skrajne:

[1946] 1947-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1946, 1947-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak