Zarząd Miejski w Łapach

Sygnatura
4/144/0
Daty skrajne
[1885-1931] 1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Książka uchwał Rady Miejskiej m. Łapy, lata 1926 – 1930, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – statut organizacyjny, regulamin Biura, protokóły posiedzeń Zarządu, sprawozdania, sprawy osobowe, referendum, wybory do Sejmu, lata 1944 – 1950, sygn. 2-16, Dział Administracyjny – meldunki o nieszczęśliwych wypadkach, wysiedleńcy, uchodźcy, repatrianci-wykazy, lata 1946 – 1947, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – szkolnictwo-komisja oświatowa, subwencje i in., akcje społeczne, danina narodowa, opieka społeczna, rzeźnia miejska-ubój zwierząt i in., lata 1946 – 1947, lata 19-23, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety administracyjne Zarządu, szpitala, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 24-38. korekta ewidencji/ nab.3374/2011r.; 1885-1931, 2 j.a.-0,08 mb.

Dzieje twórcy:

Ustawa z dn. 11 września 1944 r. powołała do życia rady narodowe, na czele których stała Krajowa Rada Narodowa, następnie działały wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. Do kompetencji terenowych rad narodowych, zgodnie z ustawą należało na podległym terenie ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola organów wykonawczych, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, zwieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku nieruchomego. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej był Zarząd Miejski. W miastach niewydzielonych, do jakich należały Łapy, Zarząd Miejski składał się z burmistrza i wiceburmistrza oraz z 3 do 6 członków zarządu, wybieranych przez właściwą miejską radę narodową. Inauguracyjne posiedzenie MRN w Łapach odbyło się 19 sierpnia 1944 r., na którym to dokonano wyboru burmistrza. Pierwsze posiedzenie Zarządu Miejskiego w Łapach odbyło się 22 sierpnia 1944 r. Organizację wewnętrzną Zarządu Miejskiego regulował statut uchwalony dopiero w końcu 1948 r. Przewidywał on podział Biura Zarządu Miejskiego na referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Techniczny, Kasa, USC. Zarząd Miejski działał do momentu ujednolicenia władzy państwowej w 1950 r. Ostatnie jego posiedzenie odbyło się 15 maja 1950 r., a ostatnie posiedzenie MRN 30 czerwca 1950 r.

Daty skrajne:

[1885-1931] 1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1885-1931, 1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 38
spis roboczy Tak 2