Biuro Delegata Ministra Budownictwa na Województwo Białostockie

Sygnatura
4/145/0
Daty skrajne
1949-1951
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki i zarządzenia, lata 1949 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania i protokóły – sprawozdania z postępu robót budowlanych, posiedzenia Zespołu Inspektorów Nadzoru, lata 1949 – 1951, sygn. 7-14, Sprawy przydziału i rozdziału robót budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 15-24, Porozumienia wstępne, rok 1950, sygn. 25-35, Zlecenia wykonania dokumentacji technicznej, lata 1949 – 1951, sygn. 36-40, Sprawy zaopatrzenia materiałowego, lata 1949 – 1951, sygn. 41-46, Pisma dot. całokształtu działalności BPP i innych przedsiębiorstw budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 47-68.

Dzieje twórcy:

Instytucja Delegatur została powołana do życia zarządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 21 lipca 1949 r. W myśl tego zarządzenia Delegat Ministra Budownictwa na terenie województwa wykonywał nadzór i koordynował działalność zakładów i przedsiębiorstw budowlanych podległych lub nadzorowanych przez Min. Budownictwa i jego organy terenowe niezespolone z władzami adm. ogólnej. W zakres zadań Delegata Budownictwa wchodził: a) podział i przydział robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie niezastrzeżonym Ministerstwu, b) zaopatrzenie w materiały i sprzęt, c) koordynacja zatrudnienia, płac i szkolenia, d) nadzór w zakresie realizacji wykonawstwa z wyjątkiem nadzoru policyjno-budowlanego należącego do właściwej władzy budowlanej. Delegatura Ministra Budownictwa na woj. białostockie została utworzona 5 września 1949 r. Prace koordynacyjne i nadzór na terenie woj. białostockiego Delegat sprawował nad: Społecznym Przedsiębiorstwem Budowlanym, Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 23, Państwowym Przedsiębiorstwem Budowlanym nr 9, Centralnym Biurem Projektów Architektonicznych i Budowlanych z podległym Zespołem Inspektoratów Nadzoru oraz Dyrekcją Miejscowych Przedsiębiorstw Budowlanych, a także nad Spółdzielnią Budowlaną „Praca” w Białymstoku i Powiatową Spółdzielnią Budowlaną w Grajewie. 21 stycznia 1951 r. pojawiło się pismo okólne Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli w sprawie likwidacji Biur Delegatów.

Daty skrajne:

1949-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak