Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach

Sygnatura
4/269/0
Daty skrajne
1843-1868
Liczba serii
0
Liczba skanów
670

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6

Dzieje twórcy:

Parafia prawosławna pod wezwaniem Św. Jerzego w Jurowlanach jest jedną z najstarszych na Podlasiu. Źródła historyczne informują, że cerkiew wsi istniała już przed 1578r. W 1870r. w miejscu starej drewnianej wybudowano nowa murowaną świątynię. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z I połowy XIXw. Po I wojnie światowej Jurowlany otrzymały status parafii etatowej i objęły parafie: Szudziałowo, Samogród i Ostrów Północny. W chwili obecnej w skład parafii wchodzą wioski: Jurowlany, Harkawicze, Sukowicze i Pierożki. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony); Stefan Dmitruk, Św. św. Borysa i Gleba w Jurowlanach.

Daty skrajne:

1843-1868

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1868.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 6

mikrofilmy: C.151-C.155, C.5607