Akta notariusza Czarnockiego Witolda w Sokółce

Sygnatura
4/304/0
Daty skrajne
1919-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Notariusza Witolda Czarnockiego, 1919-1933, sygn.: 2, 5, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 28-29, 33-34, 38-39, 43, 46-47, 52, 58; Repertorium Notariusza, 1919-1933, sygn. 1, 3, 4, 6, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21, 24-27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-45, 48-51, 59. UBYTKI: 4/2004.,

Dzieje twórcy:

Początki polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. rozpoczęto pracę nad unifikacją przepisów w dziedzinie obrotu prawnego, który w początkowym okresie oparty był o unormowania prawne zaborców. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzono ustawę notarialną, która od 1876r. obowiązywała w Królestwie Polskim. Zgodnie z ustawą notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik niepiastujący żadnego innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do ówczesnego okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Notariat okresu międzywojennego charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako publiczne, a dokumenty notarialne nosiły znamię wiary publicznej. Na podstawie Rozporządzenia mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Witolda Czarnockiego utworzona została w 1919r. przy Sądzie Pokoju w Sokółce, należącego do białostockiego okręgu sądowego i funkcjonowała do 1931r.

Daty skrajne:

1919-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 52

Skorowidze (5 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 304 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.