Akta notariusza Choromańskiego Bolesława w Tykocinie

Sygnatura
4/310/0
Daty skrajne
1928-1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Notariusza Bolesława Choromańskiego 1928-1937, sygn.: 1-21. UBYTKI: 3/2004

Dzieje twórcy:

Polski notariat okresu międzywojennego funkcjonował do roku 1933 w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w zaborze rosyjskim. Rozporządzenie prezydenta RP z dnia 27 października 1933r. wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. W myśl tego prawa notariusza na stanowisko mianował Minister Sprawiedliwości, który także dysponował prawem relegowania notariusza z urzędu. Notariusze międzywojenni działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszeni w izby notarialne. Owczesny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Kancelaria notariusza Bolesława Choromańskiego została utworzona i działała w latach 1928-1939 przy Sądzie Okręgowym w Łomży, siedziba kancelarii mieściła się w Tykocinie.

Daty skrajne:

1928-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 21

Skorowidze (9 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 310 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.