Białostockie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku

Sygnatura
4/319/0
Daty skrajne
[1932-1943] 1944-1989
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

W skład zespołu wchodzą akta dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do tych ostatnich należą plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, finansowo-gospodarcze, preliminarze budżetowe i bilanse. W zespole znajdują się ponadto akta osobowe pracowników zatrudnionych w latach 1944-1948, zwolnionych w latach 1952-1955; [1932-1943] 1944-1989, sygn. 1-1709

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1932-1943] 1944-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1932-1943, 1944-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1709

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak