Wojewódzka Spółdzielnia Rybacka z odpowiedzialnością udziałami w Białymstoku

Sygnatura
4/331/0
Daty skrajne
1945-1949 [1958]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prawne, lata 1945 – 1949, sygn. 1, Protokóły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, Zarządu, lata 1945 – 1949, sygn. 2-4, Rejestr członków, lata 1945 – 1948, sygn. 5, Sprawozdania z rewizji Spółdzielni, lata 1945 – 1949, sygn. 6-7, Sprawozdania roczne – bilanse, lata 1945 – 1948, sygn. 8, Ankiety personalne, lata 1945 – 1947, sygn. 9, Sprawozdania likwidatora, lata 1951 – 1958, sygn. 10-12, Bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji, lata 1952 – 1958, sygn. 13-14.

Dzieje twórcy:

Wojewódzka Spółdzielnia Rybacka została zorganizowana na zebraniu założycielskim członków odbytym 13 maja 1945 r. w oparciu o ustawę o Spółdzielniach z dn. 29 października 1920 r., a następnie zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na podstawie statutu oraz oświadczenia Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.P. Okręg Białostocki. Do zadań Spółdzielni należało przetwórstwo i przemysł rybny, skup i sprzedaż ryb, dzierżawa i eksploatacja gospodarstw rybnych, stawowych i rzecznych. Rada Nadzorcza Wojewódzkiej Spółdzielni Rybackiej na posiedzeniu w dn. 28 września 1948 r. podjęła uchwałę o połączeniu się z Centralą Rybną. Walne zgromadzenie członków w dn. 18 października 1948 r. odrzuciło projekt likwidacji Wojewódzkiej Spółdzielni Rybackiej. Dopiero na dwóch kolejnych walnych zgromadzeniach odbytych 29 stycznia i 28 lutego 1949 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółdzielni. Działalność jej została zamknięta 31 grudnia 1949 r., a z dn. 10 lipca 1958 r. skreślono z rejestru Wojewódzką Spółdzielnię Rybacką.

Daty skrajne:

1945-1949 [1958]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949, 1958-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak