Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/342/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1945 – 1949, sygn. 1-6, Bilanse i sprawozdania, 1946 – 1949, sygn. 7-12, Sprawy kredytowe – m.in. wnioski o kredyt osadniczy dla rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu, lata 1945 – 1949, sygn. 13-24.

Dzieje twórcy:

Bank Spółek Zarobkowych S.A. został założony 21 grudnia 1885 r. w Poznaniu z inicjatywy Związku spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Po wyzwoleniu Bank wznowił działalność w oparciu o statut z 1934 r. Z dn. 7 stycznia 1946 r. uruchomiony został Oddział w Ełku. Do zadań Banku należało finansowanie prywatnego, średniego i drobnego przemysłu, rzemiosła, handlu hurtowego i detalicznego oraz spółdzielni rzemieślniczych i budowlanych. Ponadto oddziały prowadzące działalność na tzw. Ziemiach Odzyskanych udzielały kredytu średnioterminowego na cele przemysłowe, rzemieślnicze i kupieckie dla osadników i repatriantów. Na podstawie dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej, Bank Związku Spółek Zarobkowych ulegał likwidacji, a jego agendy i kompetencje miał przejąć nowopowstały Bank Rzemiosła i Handlu. Zakres Kompetencji banków do czasu powołania do życia placówek wymienionych w dekrecie regulowało zarządzenie Ministra Skarbu z dn. 11 lutego 1949 r. Wg zarządzenia Bank był zobowiązany do prowadzenia bieżącej akcji kredytowej w ramach kompetencji Banku Rzemiosła i Handlu. W świetle powyższego dekretu Bank miał zajmować się finansowaniem w zakresie kredytów obrotowych rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu, jak również finansowaniem inwestycji w zakresie zleconym przez Bank Inwestycyjny. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Skarbu z 11 lutego 1949 r. Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. przejął od zlikwidowanego Banku Gospodarstwa Krajowego obsługę kredytową spółdzielni. Z dn. 1 kwietnia 1949 r. rozpoczął działalność Oddział w Białymstoku, który objął swoim zasięgiem południowe powiaty województwa. W rezultacie likwidacji Oddziału w Ełku, która nastąpiła z dn. 25 sierpnia 1949 r., agendy jego przejął Oddział w Białymstoku. Oddział białostocki Banku Związku Spółek Zarobkowych funkcjonował do dn. 31 grudnia 1949 r. Z dn. 1 stycznia 1950 r. przekształcił się w Bank Rzemiosła i Handlu, Oddział w Białymstoku.

Daty skrajne:

1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak