Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/345/0
Daty skrajne
[1948] 1949-1969
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja, zarządzenie, personel – m.in. protokóły z kontroli głównych oddziałów, lata 1949 – 1969, sygn. 1-27, Sprawozdawczość operacyjno-rachunkowa – roczne sprawozdania finansowe, lata 1959 – 1969, sygn. 28-38, Planowanie Inwestycji, lata 1949 – 1951, sygn. 39-51, Finansowanie, kontrola i rozliczenia inwestycji, lata 1954 – 1969, sygn. 52-69, Finansowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego – plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe przedsiębiorstw budowlanych i remontowych, lata 1954 – 1956, sygn. 70-103.

Dzieje twórcy:

Bank Inwestycyjny został utworzony na podstawie dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 20 października 1949 r. rozpoczął swoją działalność z dn. 1 listopada 1949 r., przejmując wszystkie agendy oraz aktywa i pasywa zlikwidowanego Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym zadaniem Banku Inwestycyjnego było finansowanie inwestycji oraz kontrolowanie finansowo-technicznej ich realizacji oraz finansowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. Oddział Wojewódzki Banku Inwestycyjnego w Białymstoku obejmował obszar woj. białostockiego. Bank Inwestycyjny zlikwidowany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 października 1969 r.

Daty skrajne:

[1948] 1949-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1948, 1949-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

103

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

103

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak