Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/347/0
Daty skrajne
[1949] 1950-1976
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzanie: Sprawy Organizacyjne – regulamin z 1974 r., protokóły z narad pracowniczych, sprawy archiwalne, lata 1952 – 1975, sygn. 1-11, Rewizje i kontrole przeprowadzone przez aparat Banku – protokóły, zalecenia pokontrolne z ich wykonania, lata 1951 – 1974, sygn. 12-75, Własna gospodarka finansowa, realizacja planu dochodów i kosztów – plany i sprawozdania z wykonania planu dochodów i kosztów, lata 1964 – 1974, sygn. 76-81, Finansowanie, kredytowanie i kontrola jednostek gospodarczych – m.in. spółdzielnia produkcyjna w powiecie Wysokie Mazowieckie, PGR w Rudce w powiecie Bielsk Podlaski, lata 1950 – 1960, sygn. 82-89, Sprawozdawczość i statystyka: Sprawozdania ekonomiczne z działalności Banku – roczne sprawozdania opisowe i statystyczne Oddziału Wojewódzkiego i placówek terenowych, lata 1951 – 1975, sygn. 90-123, Sprawozdania dot. kredytów, inwestycji i kontroli funduszu płac – roczne opisowe i statystyczne, lata 1965 – 1971, sygn. 124-128, Sprawozdania operacyjno-rachunkowe – bilanse roczne netto z załącznikami i dokumentacją, lata [1949] 1950-1974, sygn. 129-183 Dopływ z dn. 2007-03-14, kn. 2882/2007r.; 21 j.a.-0,40 mb Dopływ z dn. 2007-03-14, kn. 2887/2007r.; 291 j.a.-10,20 mb

Dzieje twórcy:

Bank Rolny powołano do życia na podstawie dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 19 grudnia 1949 r. rozpoczął działalność z dn. 1 stycznia 1950 r., przejmując wszystkie agendy oraz aktywa i pasywa likwidowanego Państwowego Banku Rolnego. Do podstawowych zadań Banku Rolnego należało: finansowanie i kredytowanie środków obrotowych oraz inwestycji i kapitalnych remontów państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw rolnych i leśnych oraz pracujących na rzecz rolnictwa i leśnictwa, finansowanie i kredytowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych kółek rolniczych, spółek wodnych i innych zrzeszeń chłopskich w zakresie produkcji i inwestycji, kredytowanie indywidualnych gospodarstw chłopskich z zakresie inwestycji, kontrolowanie działalności finansowej jednostek gospodarki narodowej obsługiwanych przez Bank, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarczych obsługiwanych przez Bank. Oddział Wojewódzki Banku Rolnego w Białymstoku obejmował obszar ówczesnego województwa białostockiego. W 1958 r. Oddział Wojewódzki posiadał następujące Wydziały: Rolnictwa Państwowego, Przedsiębiorstw, Rolnictwa Spółdzielczego i Indywidualnego, Sprzedaży Nieruchomości Rolnych, Operacyjno-Rachunkowy. Bank Rolny zakończył działalność z dn. 1 lipca 1975 r. na mocy ustawy z dn. 12 czerwca 1975 r. o prawie bankowym. Jego agendy oraz aktywa i pasywa przejął Oddział Wojewódzki nowopowstałego Banku Gospodarki Żywnościowej.

Daty skrajne:

[1949] 1950-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1949, 1950-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

495

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

183

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 183
spis zdawczo-odbiorczy Tak 312