Komitet Powiatowy Sokólski Ochrony przed Cholerą

Sygnatura
4/350/0
Daty skrajne
1831-1832
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia władz centralnych dotyczących organizacji walki z cholerą, raporty o zachorowaniach, opieka nad sierotami 1831-1832, sygn. 1-6.

Dzieje twórcy:

W związku z rozpowszechnianiem się cholery w miastach gubernialnych i powiatowych powołano komitety epidemiczne. Na terenie obwodu białostockiego utworzono przy Rządzie Obwodowym komitet obwodowy, któremu podlegały komitety powiatowe. W ich skład wchodzili: marszałek powiatowy, horodniczy, komisarz ziemski, naczelnik inwalidzkiej komendy, poczmajster lub ekspedytor. Zadaniem komitetów było przeciwdziałanie epidemii, szerzenie informacji o zasadach profilaktyki, opieka nad dotkniętymi chorobą, organizacja nadzoru medycznego, piecza nad prawidłowym pochówkiem ofiar i pozostałymi przy życiu sierotami. W celu sprawniejszego działania, centralne wytyczne zalecały dzielenie powiatów na okręgi, nadzór nad nimi należał do osób wyznaczonych przez komitety choleryczne. Zadania swe komitety realizowały przy pomocy urzędników miejskich i ziemskich, policji, wojska, osób prywatnych. Komitety choleryczne nie zdołały jednak skutecznie zapobiegać epidemii.

Daty skrajne:

1831-1832

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1832.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sokol'skîj Uězdnyj Predochranitel'nyj Komitet ot Cholery

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak