Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Zarząd Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/363/0
Daty skrajne
1947-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy personalne (m.in. karty personalne I i II sekretarza Zarządu Wojewódzkiego), 1947-1948; sygn. 1 Komisja Rewizyjna (protokół posiedzenia Komisji i protokół posiedzenia likwidacyjnego), 27.I.1948; sygn. 2 Dziennik główny, 1948; sygn. 3

Dzieje twórcy:

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego jako robotnicza organizacja, kulturalno-oświatowa związana była ideowo z ideologią socjalistyczno-niepodległościową. Działacze TUR byli z reguły równocześnie działaczami PPS. Jego celem było prowadzenie wykładów na aktualne tematy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Organizowało również kursy zawodowe i ogólnokształcące. Na przełomie 1948/49 połączyło się z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych Rzeczypospolitej Polskiej w TURiL, którego agendy w 1950r. przejęło Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Daty skrajne:

1947-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 3