Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/371/0
Daty skrajne
1950-1964
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały ze zjazdów wojewódzkich i powiatowych; protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium; protokóły narad i zebrań aktywu; plany pracy i sprawozdania okresowe oraz z akcji i imprez 1950-1964; sygn. 1-129

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1950-1964

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

129

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak